Om mig

Varför du ska anlita Sara
När du anlitar mig får du en affärsmässig, problemlösande och orädd advokat. En av mina främsta egenskaper är att jag gärna kavlar upp ärmarna och hugger i där det behövs.

Sedan jur. kand. examen 1998 har jag arbetat i såväl privat som offentlig sektor som bolagsjurist och complianceansvarig. I nästan samtliga fall har jag etablerat, byggt upp och ansvarat för dessa funktioner. Genom detta har jag blivit en erfaren förhandlare och projektledare, en god engagerad problemlösare samt lärt mig att snabbt sätta mig in i nya frågor.

Jag är angelägen om att försäkra mig om att föreslagna åtgärder verkligen förankras i verksamheten och att de genomförs på avsett vis.

Jag har upparbetade nätverk inom både bolagsjuridik och compliance.

Jag har vana av att hålla utbildningar och seminarier inför stora och små grupper.

Som person är jag social, utåtriktad, punktlig, pålitlig och noggrann. Jag tycker det är roligt och har en passion för detta. Det innebär att jag ger mer och alltid har kunden i åtanke var jag än befinner mig.

Jag är även certifierad ledamot via Styrelseakademien.

Tidigare erfarenheter

Via konsultverksamheten

Mina uppdragsgivare/kunder har företrädelsevis varit verksamheter inom finansbranschen, de som förekommit är exempelvis:

 • Banker & kreditinstitut
 • Konsumentkreditföretag
 • Försäkringsbolag
 • Försäkringsförmedlare
 • Betaltjänstföretag
 • Riskkapitalbolag
 • Myndigheter

Övriga uppdrag inom andra sektorer är:

 • En av de största telefonoperatörerna/telefoni bolagen
 • Konsultbolag
 • Stor bolagskoncern som erbjuder olika typer av finansieringsalternativ och ger rådgivning.

Som anställd

 • Harvest Advokatbyrå AB
 • Löf, Complianceansvarig
 • Ikano Försäkring och Ikano Livförsäkring, Legal and Compliance Manager
 • Skandia, Risk- och Compliance Manager
 • Premiepensionsmyndigheten (PPM), Jurist och Compliance Officer
 • Aktieinvest FK AB, Bolagsjurist och Compliance Officer
 • Nordic Growth Market NGM AB, Bolagsjurist
 • IBP Fondkommission AB, Bolagsjurist
 • Post- och telestyrelsen, Jurist
 • Juridiska institutionen i Uppsala, Amanuens

Women in Finance (WIF) Sweden grundades 2017 tillsammans med Christina Blomkvist och har blivit ett etablerat nätverk och mötesplats för kvinnor som har erfarenhet i finansbranschen inom affär, ekonomi, juridik, HR eller kommunikation m.m. För närvarande är det ca 400 medlemmar. Nätverket, som är kostnadsfritt, syftar till att ge möjlighet att träffas, möta nya människor och diskutera möjligheter och utmaningar inom finansbranschen vilket kan vara värdefullt i det dagliga arbetet. Det görs bl.a. genom att träffas några gånger per termin utan krav på deltagande. Framförallt är vi där för att ha trevligt även om vi också ofta försöker få till kvalificerade ämnen och talare som kan ge mervärde. Till nätverket